Indre barn Terapi

Mødet med det indre barn er ofte en forudsætningen for det videre terapeutiske arbejde. Hvis vi ikke skaber en relation til det indre barn, får vi tit svært ved at komme videre.

Indre barn metoden

Indre barn-metoden er en af de mest effektive behandlingsmetoder til forløsning af de traumer, der er skabt gennem vores opvækst. Det kan f.eks. være de psykiske skader, der kommer af at vokse op i et hjem med alkohol, vold, psykisk sygdom eller andre omstændigheder, hvor barnet har oplevet fraværende eller krænkende adfærd.

Et traume er en fastfrosset tilstand, som kan være kropslig (kroppen kan fx stivne, når relationer bliver farlige), følelsesmæssig (fx angst) og mental (overbevisning), og denne fastfrosne tilstand kan være funderet i nogle grundfølelser.

Med Indre Barn Metoden har vi mulighed for at hjælpe både krop, følelser og mentalitet til at forløse det fastfrosne. Det hjælper til en oplevelse af, at traumet er overstået – og mennesker vil således blive fri af at blive fanget i samme tilstand igen og igen.

Når nervesystemet giver slip, så oplever vi ro. Vi kan mærke kroppen igen, og så får vi lyst til at bevæge den. Følelseslivet bliver rigt – og i stedet for at følelserne er vores fjende, bliver de berigende – vi kan i højere grad blive rørt over skønhed i naturen, i musik eller andre smukke oplevelser.

Mødet med vores indre barn❤️

Mødet med vores indre børn er på rigtig mange måder ret storslået.

De har ressourcer som vi har lukket ned for eller måske ej er bevidste om.

Et kærligt møde med os selv(vores indre børn) gør en verden til forskel, fordi vi ser os selv i et nyt lys. Vi begynder at forstå hvorfor vi gør som vi gør, tænker som vi tænker, føler som vi føler, selv om det måske slet ikke er godt for os. Vii begynder at forstå hvorfor vi ikke tør gå efter det vi drømmer om, om det er job, kærlighed, børn, rejser eller noget helt andet.

De indre børn er i os alle, vi er alle vokset op med noget i bagagen, spørgsmålet er kun om vores bagage tynger os, om den har givet os et lavt selvværd, et lavt selvtillid, om vi skammer os over os selv eller andre, om vi ligger skyld hos os selv eller hos andre, om vi lever med empati eller det kun handler om os selv.

Det handler om at finde balancen i os selv, finde en indre ro, et godt sundt og stabilt fundament, som ikke lige blæser os omkuld ved de små stormvejr livet giver os.

Det indre barn mødes, i chok og traume terapi,  med kærlighed og omsorg,  så man kan  se sig selv og verden i et nyt lys.😍

Hvad siger andre

Inden du møder til din behandling, er det en god idé at forberede dig bedst muligt, så det bliver en god oplevelse.
Sørg for ikke at have spist lige inden og tag gerne et bad samme dag.

En god måde at forberede sig mentalt, er, at gøre sig nogle overvejelser omkring ønsker og målsætning for behandlingen, hvad enten de er af psykisk eller mere fysisk karakter. En god idé kan være at tage noter, som du medbringer, når vi mødes.

Du ligger i undertøj med et tæppe over dig. Jeg afdækker de steder, jeg behandler, og dækker dig til igen efter. Kropsterapien består af pulserende massage, meridianmassage, zoneterapi, vejrtrækningsøvelser, ledfrigørelse, acupressure, tryk og stræk.

Det er vigtigt at drikke rigeligt med vand i dagene efter en behandling, minimum 2 liter dagligt, for at afhjælpe kroppen med at udskille affaldsstoffer. Endvidere er det vigtigt at have fokus på vejrtrækning, så kroppen får den ilt, den har brug for. Tag eventuelt små pauser, gerne 4-5 gange om dagen, hvor du laver 7-8 dybe vejrtrækninger.

Det er en god idé at forholde sig i ro resten af dagen, så tag gerne hjem og slap af. Skal du på arbejde, så forsøg at gøre det i dit eget tempo. Få en god nats søvn.

Der kan forekomme både fysiske og psykiske reaktioner efter en behandling. De fysiske reaktioner kan vise sig som en opblussen af de symptomer og spændinger, der er blevet behandlet for – i mere eller mindre grad. De foretager sig oftest efter 2-3 dage, men kan, afhængig af problemets omfang, godt vare ved i længere tid.

Psykiske reaktioner kan være følelser som kommer “ud af det blå”, og nogle gange kan reaktionerne føles kraftigere end de plejer at gøre. Forsøg, for så vidt muligt, at give dem lov til at “fylde”. Det er ofte gamle undertrykte følelser, som kroppen giver slip på.

Det videre behandlingsforløb er meget individuelt, alt efter den enkeltes ønske og behov, ligesom reaktionerne på behandlingen er det. Det anbefales, at man får endnu en behandling indenfor 1 til 2 uger, og ofte vil der være behov for et længere behandlingsforløb.

Det er almindeligt, at der både under og efter en behandling med kropsterapi, kan opstå forskellige kropslige reaktioner. Reaktionerne er ikke farlige, men en naturlig reaktion på behandlingen.
Følgende reaktioner kan opstå:

Snurren i kroppen.
Når gamle spændinger slipper, opstår der en øget gennemstrømning af blodet. Hermed øges optagningen af ilt og næring i cellerne. Denne process kan fornemmes som en snurren.

Rystelser.
Når kroppen retter op på sig selv/regulerer sig selv, kan der forekomme rystelser.

Svimmelhed og kvalme.
Når man arbejder i dybden, blandt andet med åndedrættet, frigives der flere affaldsstoffer end normalt. Når disse går i blodbanerne, vil man kunne opleve svimmelhed og/eller kvalme.

Kilden.
Overfladiske muskulære spændinger kan fornemmes som kilden.

Sved.
Den øgede blodgennemstrømning kan aktivere stoffskiftet og dermed øge svedproduktionen.

Brændende fornemmelse.
Når der opstår en gennemstrømning i nervesystemet, kan det føles som en brændende fornemmelse.

Kløe.
Kløe kan forekomme, når der opstår en gennemstrømning i nervespidserne.

Kramper.
Oftest opstår kramper, når musklen afspænder sig selv ved sammentrækninger. Dette kan dog også skyldes væskemangel.

Hvis du oplever en eller flere af disse efterreaktioner, så prøv så godt som mulig at være med dem. Jeg kender selv meget godt til diverse reaktioner efter kropsterapi behandlinger, evt så er du velkommen til at kontakte mig og vi kan tale lidt sammen, at få lidt professionel guiding kan skabe lidt ro for dig.