Stress

Stress sætter sig i kroppen og kan give uønsket gener både fysisk og psykisk.

Jeg hjælper dig med at slippe stressen.

Kropsterapi kan hjælpe dig med

 • Stress
 • Angst
 • Frygt
 • Vrede
 • Sorg
 • Traumer
 • Spændinger
 • Smerter
 • Migræne
 • Søvnløshed

Lær at lytte til din krop.

Stress er et af samfundets mest udbredte problemer.

Jeg lærer dig i et stressforløb alt du bør vide om din stresstilstand, og vejen ud af den. Via transformationen får du en bred forståelse, ny energi og kapacitet , større kærlighed og glæde til dig selv og  livet i sin helhed.

Stress er ikke en sygdom

I den offentlige debat høres udsagn som “stress – en folkesygdom”. Men stress er ikke en sygdom. Stress er en belastningstilstand – en ubalance (som man er kommet i) – som, hvis det står på i længere tid, kan medføre sygdomme. Blodpropper, hjerte-kar-sygdomme og depression er blandt de følgesygdomme, der kan komme efter længerevarende stress, ligesom kroniske sygdomme som gigt, allergi, astma, psoriasis og diabetes ofte skyldes eller forværres af langvarig stress. Følelsesmæssig oplevelser gennem livet, helt fra fødsel til i dag, sætter sig ofte i kroppen, og på et tidspunkt i livet bliver de mere alvorlige og kan komme til udtryk som stresssymptomer i dit system. Eller så har måske stresset siddet der i mange mange år, uden at du helt har været helt bevidst om det.

Stress sætter sig i kroppen,  som igen ofte giver spændinger og smerter på forskellige områder. Ofte er også angst, frygt  eller andre svære følelser en af følgevirkningerne af denne stress. Manglende søvn og energi, tankemylder og bekymringer er andre stresssignaler.

Det sidder dybt i kroppen, men kan gennem kropsterapien frigøres. 

I dagens samfund skal alt gå meget hurtig, med arbejde, familie, hus/lejlighed,  indkøb, fritidsaktiviteter, og meget  mere, det kan ofte give en overbelastning i vores system, og fysisk stress og udbrændthed  er uundgåelig, hvis vi ikke tager signalerne som opstår i vores system alvorlig.

Udefrakommende pres

Presset fra verden rundt om at tingene skal være på en bestemt måde, og gå i et tempo vi ikke kan følge med i, er så stor at vi tit  ikke kan følge med. Og vi giver tit efter for presset. Kropsterapi kan dæmpe og frigøre dig fra dit fængsel af udbrændthed og stress både fysisk og psykisk, så du igen med ny energi og glæde får et overskud til at være den du ønsker at være i denne verden. Jeg har også selv stor personlig  erfaring med at arbejde i  dette området, og ved hvad der virker for at komme igennem  og ud i  frihed fra stresset.

Symptomer på stress

Kan du krydse af flere af disse symptomer, skal du tage det alvorlig, og du bør søge hjælp i form af stressbehandling og kropsterapi kan hjælpe dig med dette.

 • søvnbesvær
 • træthed
 • glemmer ting/fraværende
 • tankemylder
 • irritation og agressiv adfærd ( vrede ) 
 • trist og ked af det
 • indesluttet/lukket
 • tør i munden
 • ofte tissetrang
 • hovedpine/migræne
 • spændinger
 • smerter i kroppen
 • ondt i nakke/skuldre/ryg
 • trykken for brystet
 • let til tårer
 • mave og tarmproblemer
 • angst  
 • hjerte banken og øget puls
 • højt blodtryk
 • udbrændthed og ingen energi
 • depression

Hvad siger andre

Inden du møder til din behandling, er det en god idé at forberede dig bedst muligt, så det bliver en god oplevelse.
Sørg for ikke at have spist lige inden og tag gerne et bad samme dag.

En god måde at forberede sig mentalt, er, at gøre sig nogle overvejelser omkring ønsker og målsætning for behandlingen, hvad enten de er af psykisk eller mere fysisk karakter. En god idé kan være at tage noter, som du medbringer, når vi mødes.

Du ligger i undertøj med et tæppe over dig. Jeg afdækker de steder, jeg behandler, og dækker dig til igen efter. Kropsterapien består af pulserende massage, meridianmassage, zoneterapi, vejrtrækningsøvelser, ledfrigørelse, acupressure, tryk og stræk.

Det er vigtigt at drikke rigeligt med vand i dagene efter en behandling, minimum 2 liter dagligt, for at afhjælpe kroppen med at udskille affaldsstoffer. Endvidere er det vigtigt at have fokus på vejrtrækning, så kroppen får den ilt, den har brug for. Tag eventuelt små pauser, gerne 4-5 gange om dagen, hvor du laver 7-8 dybe vejrtrækninger.

Det er en god idé at forholde sig i ro resten af dagen, så tag gerne hjem og slap af. Skal du på arbejde, så forsøg at gøre det i dit eget tempo. Få en god nats søvn.

Der kan forekomme både fysiske og psykiske reaktioner efter en behandling. De fysiske reaktioner kan vise sig som en opblussen af de symptomer og spændinger, der er blevet behandlet for – i mere eller mindre grad. De foretager sig oftest efter 2-3 dage, men kan, afhængig af problemets omfang, godt vare ved i længere tid.

Psykiske reaktioner kan være følelser som kommer “ud af det blå”, og nogle gange kan reaktionerne føles kraftigere end de plejer at gøre. Forsøg, for så vidt muligt, at give dem lov til at “fylde”. Det er ofte gamle undertrykte følelser, som kroppen giver slip på.

Det videre behandlingsforløb er meget individuelt, alt efter den enkeltes ønske og behov, ligesom reaktionerne på behandlingen er det. Det anbefales, at man får endnu en behandling indenfor 1 til 2 uger, og ofte vil der være behov for et længere behandlingsforløb.

Det er almindeligt, at der både under og efter en behandling med kropsterapi, kan opstå forskellige kropslige reaktioner. Reaktionerne er ikke farlige, men en naturlig reaktion på behandlingen.
Følgende reaktioner kan opstå:

Snurren i kroppen.
Når gamle spændinger slipper, opstår der en øget gennemstrømning af blodet. Hermed øges optagningen af ilt og næring i cellerne. Denne process kan fornemmes som en snurren.

Rystelser.
Når kroppen retter op på sig selv/regulerer sig selv, kan der forekomme rystelser.

Svimmelhed og kvalme.
Når man arbejder i dybden, blandt andet med åndedrættet, frigives der flere affaldsstoffer end normalt. Når disse går i blodbanerne, vil man kunne opleve svimmelhed og/eller kvalme.

Kilden.
Overfladiske muskulære spændinger kan fornemmes som kilden.

Sved.
Den øgede blodgennemstrømning kan aktivere stoffskiftet og dermed øge svedproduktionen.

Brændende fornemmelse.
Når der opstår en gennemstrømning i nervesystemet, kan det føles som en brændende fornemmelse.

Kløe.
Kløe kan forekomme, når der opstår en gennemstrømning i nervespidserne.

Kramper.
Oftest opstår kramper, når musklen afspænder sig selv ved sammentrækninger. Dette kan dog også skyldes væskemangel.

Hvis du oplever en eller flere af disse efterreaktioner, så prøv så godt som mulig at være med dem. Jeg kender selv meget godt til diverse reaktioner efter kropsterapi behandlinger, evt så er du velkommen til at kontakte mig og vi kan tale lidt sammen, at få lidt professionel guiding kan skabe lidt ro for dig.